Sugar Daddy Club


 

Về chúng tôi

Sugar Daddy

Các hình thức hẹn hò

Tiền thưởng và thù lao

Làm thế nào? Câu chuyện thành công FAQ

Liên hệ

 

Tiền thưởng và thù lao

Tiền thưởng và thù lao

Tiền thưởng và thù lao hẹn hò ở Úc và New Zealand được tính bằng Australian dollars.

Tiền thưởng và thù lao hẹn hò ở Châu Âu được tính bằng Euros.

Tiền thưởng và thù lao hẹn hò ở những nơi khác được tính bằng US dollars.

Sugar Baby thường nhận được nhiều hơn những khoảng liệt kê nói trên. Những món quà từ Sugar Daddy, ngoài tiền công, chẳng hạn như tiền mặt, trang sức và những bộ quần áo đắt tiền. Một vài Sugar Daddy thậm chí trợ cấp cho các Sugar Baby yêu thích để trang trải học phí và sinh hoạt phí.

 

> Danh sách tiền thưởng và thù lao:

Người tình
Hẹn hò SM (tình nhân)
 

A$/€/$1,200/ ngày đầu (A$/€/$900/ngày tiếp theo)
A$/€/$2,500/ 3 ngày đầu (A$/€/$900/ngày tiếp theo)
A$/€/$4,200/ tuần đầu (A$/€/$3,600/tuần tiếp theo)
A$/€/$11,000/tháng đầu (A$/€/$10,000/tháng tiếp theo)

Hẹn hò SM (nô lệ)

A$/€/$1,800/ngày đầu (A$/€/$1,300/ngày tiếp theo)

A$/€/$3,800/3 ngày đầu (A$/€/$1,300/ngày tiếp theo)

A$/€/$6,800/tuần đầu (A$/€/$5,800/tuần tiếp theo)

A$/€/$18,000/tháng đầu (A$/€/$15,000/tháng tiếp theo)

Hẹn hò người nổi tiếng

Thoả thuận

 

 

> Khi nào được thanh toán:

Những mối quan hệ ngắn (1 tháng hoặc ngắn hơn), tiền công sẽ được trả vào ngày làm việc thứ 2 sau buổi hẹn của bạn.
Những mối quan hệ lâu dài, tiền công sẽ được trả hằng tháng.

 

> Chuyển tiền:

1, Chuyển khoản: 2-5 ngày làm việc để đến nơi
2, Nếu bạn ở Sydney Australia, bạn có thể chọn cách nhận tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi.
 

 

 

>>> Làm thế nào

 
 
 
© sugardaddyclub.biz 2001—2006. All rights reserved.